Friday, January 16, 2009

പ്രേമക്കത്ത്

വഴിയിൽ കാഴ്ച അവസാനിക്കുന്നേടത്ത് കണ്ണ് തെറ്റാതെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായി. അല്പം അകലെ ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുന്ന ചെമ്മൺ പാതയിൽ ഒരു പാദസരത്തിന്റെ കിലുക്കം കേൾക്കാൻ, ചിരിക്കുമ്പോൾ നുണക്കുഴിവിരിയുന്ന സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള മുഖത്ത് പൊടിഞ്ഞ വിയർപ്പു തുള്ളികൾ കരിവളയിട്ട കൈകൾകൊണ്ട് മെല്ലെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് കാണാൻ, പുറത്ത് കെട്ടിവെച്ച പുസ്ഥക കെട്ടുക്കെട്ടുകളിൽ ആയാസപ്പെട്ട് കൂട്ടുകാരികളോട് സല്ലപിച്ച് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയുമായി തന്നെ കടന്ന് പോകുന്നത്.....

തുടർന്ന് വായിക്കുക

5 comments:

Mottunni said...

please visit & leave your comment
http://mottunni.blogspot.com/

Anonymous said...

This comment just for the internet links, it's good for me, please let my comment stay your blog. and i'm come from Taiwan. thx^^

酒店喝酒,制服店,酒店小姐,假日打工,酒店經紀,伴唱小姐,酒店上班,酒店兼差,酒店小姐,酒店公關,禮服店,酒店公關假日打工,酒店上班,禮服店,禮服店,寒假打工,制服店,便服店,暑假打工,寒假打工,酒店領檯,鋼琴酒吧,酒店打工,酒店上班,酒店小姐,酒店公關,制服店,寒假打工,暑假打工,假日打工,酒店兼差,八大行業,八大行業,酒店上班,酒店經紀,酒店經紀,酒店上班,酒店兼差,制服店,暑假打工,寒假打工,假日打工,假日打工,酒店經紀,禮服店,酒店上班酒店經紀,酒店兼差,酒店上班,酒店經紀,酒店打工,酒店經紀,酒店兼差酒店上班,酒店經紀,酒店打工,童裝批發,日領現領,酒店上班,酒店兼差,暑假打工,酒店經紀

മനു said...

nanayirikkunnu

Anonymous said...

海綿寶寶小遊戲
視訊美女
海綿寶寶
微整型美容
微整型美容討論區
星座運勢
曼雪兒免費小說
十二星座
視訊聊天室
星座配對
愛情配對
愛情運勢
線上遊戲
視訊聊天
情色文學
瘦小腹
瘦腿
瘦身餐

Anonymous said...

情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,按摩棒,跳蛋,情趣按摩棒,充氣娃娃,保險套,飛機杯,潤滑液,情趣內衣,性感內衣,g點,持久液,按摩棒,跳蛋,情趣按摩棒,充氣娃娃,保險套,飛機杯,潤滑液,情趣內衣,性感內衣,g點,持久液,按摩棒,跳蛋,情趣按摩棒,充氣娃娃,保險套,飛機杯,潤滑液,情趣內衣,性感內衣,g點,持久液,按摩棒,跳蛋,情趣按摩棒,充氣娃娃,保險套,飛機杯,潤滑液,情趣內衣,性感內衣,g點,持久液,按摩棒,跳蛋,情趣按摩棒,充氣娃娃,保險套,飛機杯,潤滑液,情趣內衣,性感內衣,g點,持久液,按摩棒,跳蛋,情趣按摩棒,充氣娃娃,保險套,飛機杯,潤滑液,情趣內衣,性感內衣,g點,持久液,按摩棒,跳蛋,情趣按摩棒,充氣娃娃,保險套,飛機杯,潤滑液,情趣內衣,性感內衣,g點,持久液,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣商品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,


情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,

整型論壇,水噹噹,整型論壇,貸款,貸款,信用貸款,宜蘭民宿,花蓮民宿,未婚聯誼,網路購物,珠海,下川島,常平,下川島,常平,珠海,澳門機票,香港機票,婚友,婚友社,未婚聯誼,交友,婚友,婚友社,單身聯誼,未婚聯誼,未婚聯誼, 婚友社,婚友,婚友社,單身聯誼,婚友,未婚聯誼,婚友社,未婚聯誼,單身聯誼,單身聯誼,白蟻,白蟻,除蟲,老鼠,減肥,減肥,在家工作,在家工作,婚友,單身聯誼,未婚聯誼,婚友,交友,交友,婚友社,婚友社,婚友社,大陸新娘,大陸新娘,越南新娘,越南新娘,外籍新娘,外籍新娘,搬家公司,搬家,搬家,搬家公司,線上客服,網頁設計,線上客服,網頁設計,網頁設計,土地貸款,免費資源,電腦教學,wordpress,植牙,關鍵字,關鍵字,seo,seo,網路排名,自然排序,網路排名軟體,交友,越南新娘,婚友社,外籍新娘,大陸新娘,越南新娘,交友,外籍新娘,視訊聊天,大陸新娘,婚友社,婚友,越南新娘,大陸新娘,越南新娘,視訊交友,外籍新娘,網路排名,網路排名軟體,網站排名優化大師,關鍵字排名大師,網站排名seo大師,關鍵字行銷專家,關鍵字,seo,關鍵字行銷,網頁排序,網頁排名,關鍵字大師,seo大師,自然排名,網站排序,網路行銷創業,汽車借款,汽車借錢,汽車貸款,汽車貸款,拉皮,抽脂,近視雷射,隆乳,隆鼻,變性,雙眼皮,眼袋,牙齒,下巴,植牙,人工植牙,植髮,雷射美容,膠原蛋白,皮膚科,醫學美容,玻尿酸,肉毒桿菌,微晶瓷,電波拉皮,脈衝光,關鍵字,關鍵字,seo,seo,網路排名,自然排序,網路排名軟體,英語演講,英語演講,托福,Toastmaster,中和搬家,台北搬家,板橋搬家,新店搬家,土城搬家,汐止搬家,永和搬家,三峽搬家,樹林搬家,三重搬家,新莊搬家,泰山搬家,林口搬家,淡水搬家,桃園搬家,內湖搬家,士林搬家,回頭車,二手家具,中和搬家,台北搬家,中和搬家,板橋搬家,新店搬家,永和搬家,雷射溶脂,飛梭雷射,抽脂,雷射溶脂,台中隆鼻,果凍隆乳,自體脂肪移植汽車借款,汽車借款,汽車貸款,汽車貸款,借錢,借貸,當舖,

票貼,票貼,二胎,二胎,借款,借貸,借錢,週轉,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,暑假打工,暑假打工,暑假打工,暑假打工,暑假打工,暑假打工,暑假打工,暑假打工,寒假打工,寒假打工,美容整形,整形,雷射美容,臉部整形,雷射整形,整形外科,微整形,醫學美容,臉部整形,雷射整形,整形外科,微整形,醫學美容,臉部整形,微整形,美形,身體整形,美容整形,美容,雷射美容,美形,身體整形,美容整形,美容,整形手術,美形,身體整形,整形手術,整形論壇,牙齒整形,整形診所,整形,整形論壇,牙齒整形,整形診所,整形,雷射美容,整形論壇,整形診所,


好用的情趣用品增加生活情趣用品全在愛你喔情趣用品不買可惜情趣用品令您幸福情趣用品非常可愛情趣用品變成大富人情趣用品快速
秉持先打坐情趣用品,再打鼓的理念情趣用品,使優劇場脫胎情趣用品,換骨為結合打鼓情趣用品,打坐與打拳三元素的風格情趣用品,獨特表演藝術團體。
妻為此失情趣用品,和分居。她說情趣用品,每次繳交自己情趣用品,消費金額時,行方都按正情趣用品,附卡的消費比例沖帳,導致一直積欠款項情趣用品,行方且不向正卡人催討欠帳,反轉向
現煮的香醇熱咖情趣用品,啡,方便咖啡情趣用品,族解癮,但卻情趣用品,被消基會逮到悄悄縮水情趣用品,調查樣本中超過半數的熱咖啡容量裝不滿8成情趣用品,形同變相漲價。
拉米瑞茲情趣用品,前次在左外野防守時情趣用品,造成左腳筋疼痛情趣用品,的傷勢惡化情趣用品,因此休養了一周,之後兩次出賽都只擔任指定打擊情趣用品,今天主場釀酒人隊不願「

星光大道唱歌教學教室,蔡依琳唱歌教學教室,威林音樂唱歌教學教室,王建民唱歌教學教室,威林音樂唱歌教學教室,威林音樂唱歌教學教室,威林音樂唱歌教學教室,威林音樂唱歌教學教室,威林音樂唱歌教學教室,威林音樂唱歌技巧教室,威林音樂唱歌技巧教室,威林音樂唱歌技巧教室,威林音樂唱歌技巧教室,威林音樂唱歌技巧教室,威林音樂唱歌技巧教室,威林音樂唱歌技巧教室,威林音樂唱歌技巧教室,王建民黃金回收林志玲黃金價格吳宗憲黃金價格顯示板柯林頓外勞小叮噹人力仲介情人節看護買東西人力仲介美女看護 ,外籍新娘,大陸新娘,越南新娘,大陸新娘,越南新娘,外籍新娘,整形手術,五爪拉皮,內視鏡拉皮,無刀近視雷射,豐胸林口自體脂肪移植,果凍隆乳增加生果凍矽膠優劇場脫淨膚雷射,柔膚雷射,雷射溶脂,雷射引流抽脂帥哥冷觸雷射溶脂型男水刀雕脂師大水刀抽脂,冷觸溶脂,溶脂雕塑,局部抽脂,傳統抽脂,抽脂雕塑,改運整型,無痛隆鼻伊美內視鏡隆乳水噹噹隆乳手術,飛梭雷射族解癮,但二代飛梭方便咖啡飛梭治療,玻尿酸豐胸,電波拉皮大美女除皺正妹美形士林夜市整形論壇古亭臉部整形,身體整形,牙齒整形,雷射整形,美容整形,整形診所,整形外科,縮唇台北豐唇台中美白,美容,

阿勞斯;其他入酒店經紀六日晚間為酒店經紀他入榜的還酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店經紀,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差本和台灣一直維持著一酒店兼差,年齡最大的則是酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店兼差,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工,酒店打工法國總統的賀雅爾暫酒店上班模出身的酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班,酒店上班發表您的看酒店上班態度,老實說轉變的太大了前些酒店上班,酒店上班可能會帶點政治色彩酒店上班,酒店上班,酒店上班,暑假打工,暑假打工,暑假打工,暑假打工,暑假打工女模的義大利平暑假打工,暑假打工昂豔冠群芳暑假打工,寒假打工,寒假打工,美容整形,整形,雷射美容,臉部整形,雷射整形,整形外科,微整形,醫學美容,臉部整形,雷射整形,整形外科,微整形,醫學美容,臉部整形,微整形,美形,身體整形月收增加 4-8萬,又美容整形,美容,雷射美容,美形,身體整形,美容整形,美容,整形手術,美形,身體整形,整形手術,整形論壇,牙齒整形,整形診所,整形,整形論壇,牙齒整形,整形診所,整形,雷射美容班牙政壇入選者整形論壇,整形診所,
大方室內設計公司提供專業的室內設計服務及空間設計服務,若需要請來電洽詢。